CorrectMyText    Pengguna

 en ru de it fr es pt id uk tr

Armenian bahasa

Koreksi teks dari pengguna Georgios

Ha eli saxs vazqi mej.
bahasa: Armenian   Pengetahuan bahasa: Penutur asli, Kecakapan, Maju

Log in atau register untuk memperbaiki teks ini!

Anda dapat mengubah teks ini jika Anda dispesifikasikan Armenian di salah satu tingkat berikut: Penutur asli, Kecakapan, Maju

Silakan perbaiki teks ke Armenian:


Tolong bantu terjemahan:

Armenian-French
Armenian-Russian
Armenian-Russian
Armenian-Russian